DETAIL KURZU

MZDY PRE ZAČIATOČNÍKOV

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

seminár s : Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu.

Obsah kurzu

PROGRAM :

  • Zákonník práce

◦definícia mzdy ◦minimálna mzda, minimálne mzdové nároky ◦prekážky v práci a ich platenie ◦priemerná mzda – výpočet ◦príplatky ku mzde ◦nadčas, práca vo sviatok, sobota, nedeľa, pohotovosť, nočná práca ◦odstupné, odchodné ◦dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • Zdravotné poistenie

◦povinnosti zamestnávateľa ◦definícia zárobkovej činnosti ◦registračné povinnosti ◦vymeriavací základ pre výpočet poistenia ◦odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných ◦odpočítateľná položka na zdravotné poistenie ◦sadzby poistného ◦výpočet poistného ◦výkazy, úhrada poistného ◦vyslania zamestnancov ◦prepočítavací kurz

  • Sociálne poistenie

◦povinnosti zamestnávateľa ◦definícia zárobkovej činnosti ◦registračné povinnosti ◦vymeriavací základ pre výpočet poistenia ◦sadzby poistného ◦výpočet poistného ◦výkazy, úhrada poistného ◦dávky nemocenského poistenia – povinnosti ◦materská dovolenka, rodičovská dovolenka – odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných

  • Daň z príjmov zo závislej činnosti

◦predmet dane ◦príjmy od dane oslobodené ◦výpočet dane ◦nezdaniteľné časti základu dane ◦sadzba dane ◦daňový bonus ◦hlásenia dane

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Cieľová skupina

záujemci, ktorí potrebujú informácie od základu

Kontaktná osoba


0902930206-7
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor