DETAIL KURZU

OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Rozšíriť slovnú zásobu o obchodnú terminológiu nevyhnutnú pre vedenie rokovaní o najčastejších formách hospodárskej spolupráce podnikov z rôznych kultúrnych prostredí. Prehĺbiť a rozvíjať teoretické poznatky o štruktúre obchodných rokovaní vedených v anglickom jazyku s dôrazom na rešpektovanie kultúrnych odlišností obchodných partnerov tak, aby sa tieto mohli použiť pri výučbe anglického jazyka s cieľom rozvíjať odborné, sociálne a interkultúrne komunikačné kompetencie už študentov stredných škôl a tiež ako vhodný základ pre ďalšie stupne vzdelávania.

Obsah kurzu

Viac informácií na https://euba.sk/…pre-ucitelov

Cieľová skupina

Učitelia (kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné vzdelávanie) 13 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou Rozsah 50 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 10 hodín dištančne

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor