DETAIL KURZU

Meeting Skills

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Bratislava - Ružinov

Popis kurzu

Zlepšiť schopnosť pripraviť a riadiť pracovné stretnutie v angličtine resp. sa ho zúčastniť, ako aj podporiť celkový rozvoj schopnosti vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku.

Obsah kurzu

Stanovenie účelu stretnutia, Stanovenie agendy, Účel zápisnice, Práva a povinnosti zapisovateľa, Podpora zapisovateľa, Riadenie diskusie, Rozhodovanie, Riadenie konfliktov, Budovanie konsenzu, Štruktúrovanie vašich príspevkov, Použitie gest efektívne, zvýraznenie bodov, používanie rôznych typov otázok, čítanie jazyka tela, zhrnutie, ukončenie stretnutia.

Cieľová skupina

Tento kurz je ideálny pre tých, ktorí majú skúsenosti s prezentáciou, ktorí chcú zlepšiť svoj komunikačný štýl a vplyv svojich obchodných prezentácií.

Kontaktná osoba

Mgr. Emília Farkašová
+421 2/578 735 31
emilia.farkasova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor