DETAIL KURZU

Administrative writing

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Bratislava - Ružinov

Popis kurzu

Umožniť účastníkom zlepšiť úroveň ich formálneho písomného prejavu v konetxte plnenia ich pracovných povinností.

Obsah kurzu

Principles of Good /Effective Administrative Writing, Internal Correspondence, External Correspondence (General Layout of Business Letters, Administrative Letter, Letter of Refusal, Request Letter, Letter of Complaint, etc), Vocabulary, Most Common Abbreviations, Useful Phrases, Rules of Punctuation, Transitional Devices, Common Mistakes etc.

Cieľová skupina

Tento kurz je prínosom pre profesionálnych pracovníkov v administratívnej alebo podpornej úlohe. Patria sem okrem iného: administratívni asistenti, osobní asistenti, výkonní pracovníci, výkonní tajomníci, personálni asistenti, výkonní asistenti, dôverní tajomníci, tajomníci seniorov a mladí a ďalší úradní pracovníci v administratíve.

Kontaktná osoba

Mgr. Emília Farkašová
+421 2/578 735 31
emilia.farkasova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor