DETAIL KURZU

Poznaj svojho klienta (KYC)

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Bratislava - Ružinov

Popis kurzu

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi.

Obsah kurzu

1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?

 • Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
 • AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
 • Zjednodušené KYC
 • Rozšírené KYC

2. Prečo by sme mali poznať svojho klienta?

 • Zákonné požiadavky
 • Hroziace sankcie
 • Príležitosti

3. Koho skúmame v procese KYC?

 • Nový klient
 • Existujúci klient

4.Čo je podstatou KYC procesu?

 • Identifikácia klienta
 • Konečný užívateľ výhod
 • Politicky exponovaná osoba (PEP)
 • Sankcie
 • Typ produktu
 • Krajina pôvodu klienta
 • Predmet podnikania klienta
 • Typ klienta

5.KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu

 • Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
 • Hodnotenie rizík
 • Uchovávanie záznamov
 • Tréning
 • Monitoring
 • Reporting

6. KYC a nové technológie

7. KYC výzvy

 • 5. AML smernica
 • Rozdielne jurisdikcie
 • Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta – Komplexnosť poskytovaných produktov
 • Limitované zdroje
 • Tlak zo strany regulátora
 • Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Cieľová skupina

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
+421 2/578 735 38
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor