DETAIL KURZU

Slovenčina ako cudzí jazyk pre deti vo veku 6 až 15 rokov

Od:

Súkromná jazyková škola iCan

Bratislava

Popis kurzu

Cieľ kurzu: oboznámiť deti so základmi slovenského jazyka, rozvíjať ich slovnú zásobu, naučiť ich čítať a písať po slovensky. V skupinách s vyššou úrovňou sa deti učia slovnú zásobu z rôznych tém a učia sa aj gramatiku. Cieľom kurzu je pomôcť deťom, ktoré nedávno prišli na Slovensko, aby sa prispôsobili prostrediu v škole a materskej škole. Pre staršie deti, pre ktorých slovenčina nie je ich materinským jazykom, bude kurz vhodnou prípravou na prijímacie skúšky do gymnázia.

Obsah kurzu

Vyučovanie sa koná v priestoroch školy iCan School v centre Bratislavy vždy v piatok (večer), v sobotu a v nedeľu. Naši lektori sú profesionálni učitelia a rodení hovorcovia jazyka. Vyučovanie prebieha vo forme hry s využitím učebníc, šlabikára, pracovných zošitov a pripravených učiteľmi materiálov.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: deti 6 až 15 rokov. Deti cudzincov, ktorí prišli na Slovensko na dlhšiu dobu a začali navštevovať slovenské školy a materské školy. Deti, ktoré potrebujú slovenský jazyk pre bežnú komunikáciu. V skupinách od 3 do 6 osôb, skupiny sa vytvárajú v súlade s vekom a úrovňou jazykových znalostí.

Skupina 6 až 9 rokov, začiatočníci a pokročilí Skupina 10 až 15 rokov, začiatočníci a pokročilí

Poznámka k cene

8 hodín mesačne

Kontaktná osoba

Evgeniya Antonova
+421 915 960 566
library@icanschool.sk

Hodnotenie
Organizátor