DETAIL KURZU

Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Bratislava - Ružinov

Popis kurzu

1 –dňový workshop bude zameraný na výlučne praktickú stránku zabezpečovania súladu s GDPR v regulovaných odvetviach. Kvalitná interná dokumentácia by mala nie len obstáť kontrolu Úradu na ochranu osobných údajov, ale mala by tiež zjednodušovať procesy, ktoré sú typické pre oblasť ochrany osobných údajov, a to najmä pri veľkom počte žiadostí dotknutých osôb. Získate odpovede na to, aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou internou dokumentáciou, ako často by sa interná dokumentácia mala meniť, akým spôsobom by mala byť prijatá, na koho by sa mala vzťahovať, kto by s ňou mal dennodenne pracovať a to najdôležitejšie – čo by mala a čo by nemala obsahovať.

Obsah kurzu

Obsahom seminára bude kombinácia prednášky lektora a reálnej ukážky práce s dokumentáciou používanou Dagital Legal, do ktorej budú zapojení účastníci formou debaty na vzniknuté otázky.

Posúdenie vplyvu (DPIA)

 • Vysvetlenie rôznych prístupov ku DPIA (bezpečnostný a právny prístup);
 • Vysvetlenie základných častí DPIA;
 • Ukážka vzorového vyplnenia DPIA.

Balančné testy pre posúdenie prevahy oprávneného záujmu (LIA)

 • Vysvetlenie použitia v praxi;
 • Prepojenie s námietkou podľa čl. 21 GDPR;
 • Ukážka vzorového vyplnenia LIA.

Záznamy o spracovateľských činnostiach

 • Vysvetlenie základných náležitostí podľa čl. 30 GDPR;
 • Ukážka generovania automatických odporúčaní v rámci záznamov.

Interná politika na ochranu osobných údajov

 • Organizačno-personálne rozdelenie agendy ochrany osobných údajov medzi viaceré osoby;
 • Vysvetlenie rôznych prístupov (statická / dynamická politika);
 • Vysvetlenie procesov, ktoré by interná politika mala zjednocovať;
 • Vzorové vybavenie najtypickejších žiadostí dotknutých osôb;
 • Ako vyzerajú prvky „špecificky navrhnutej ochrany údajov“ v internej politike?

Informačná povinnosť / privacy policy

 • Kde všade ju zverejňovať?;
 • Čo by mala obsahovať nad rámec čl. 13 a 14 GDPR?

Pokyny pre príjemcov údajov

 • Pokyny pre sprostredkovateľov podľa čl. 28 GDPR;
 • Pokyny pre príjemcov podľa čl. 29 GDPR;

Zmluvná dokumentácia

 • Na čo sa často zabúda pri sprostredkova­teľských zmluvách;
 • Čomu sa vyvarovať pri sprostredkova­teľských zmluvách;
 • Ako preverovať sprostredkovateľov;
 • Čo by mala upravovať zmluva medzi spoločnými prevádzkovateľmi;

DPO

 • Ako zazmluvniť DPO;
 • Aké postavenie by mal mať DPO;
 • Konflikt záujmov – ako mu predchádzať;
 • Existujú úlohy, ktoré by DPO nemal plniť?;
 • Kódex správania Slovenskej advokátskej komory – čo nové prináša v tejto oblasti?

Záverom – debata o kódexoch správania SBA a SLASPO.

Každý účastník zároveň získa vzorku dokumentácie určenú pre ďalšie použitie.

Cieľová skupina

Ideálne pre pracovníkov právneho oddelenia, compliance oddelenia, zodpovedné osoby prípadne obdobné pozície venujúce sa zabezpečovaniu súladu s GDPR v praxi.

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
+421 2/578 735 34
vladimira.jackova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor