DETAIL KURZU

Efektívne procesy v praxi - zážitkový kurz

Od:

QPC s. r. o.

Popis kurzu

 • Získať inšpiráciu a nástroje k zlepšeniu procesov v oblasti služieb a administratívy
 • Dôraz je kladený na reálnu aplikáciu získaných poznatkov v praxi
 • Ako dosiahnuť merateľné výsledky už do 1 mesiaca
Obsah kurzu

 • Zážitková simulačná hra ​
 • Teória​
 • Moderovaná diskusia​
 • Ukážky reálnych riešení​
 • Tipy a triky pre prax

Na tréningu zažijete:

 • Aké je to mať neefektívne procesy
 • Čo všetko sa dá zlepšiť
 • Ako procesy zefektívniť a dostať ich pod kontrolu
 • Prínosy zoptimalizovaných procesov
 • Čo prinesie synergia zlepšenia procesov v spojení s jednoduchými IT riešeniami a dôsledným manažmentom zmeny

Prečo sa zúčastniť tréningu?

 • Ukážeme ako zvýšiť svoju cenovú konkurencieschop­nosť
 • Odstránite najväčších zlodejov času, 8 druhov plytvaní
 • „LIVE“ skúsenosť ako sa to dá robiť inak
 • Ktoré KPI má zmysel sledovať a ako vytvoriť mechanizmy ich merania a riadenia. Dozviete sa čo je %FPY a ako ho riadiť
 • Zažijete jedinečnú kombináciu Lean Six Sigma a IT riešení. „Best practice“ – príklady, inovácie z praxe
 • Dozviete sa ako merať výkon v administratí­ve/službách a ako nastaviť motivačné schémy
 • Oddýchnete si od rutiny bežného pracovného dňa a spoznáte ľudí, ktorí riešia podobné situácie ako Vy
 • Zážitkový a interaktívny deň plný napätia s ľuďmi motivujúcimi k inováciám

Cieľová skupina

 • Majitelia a manažment firiem
 • Vedúci pracovnici oddelení
 • Pracovnici zodpovedný za zlepšovanie a zvyšovanie efektivity procesov
Hodnotenie
Organizátor