DETAIL KURZU

BRATISLAVA - VO pre pokročilých obstarávateľov. Staňte sa odborníkmi na verejné zákazky

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Seminár je zameraný na problematiku verejného obstarávania z pohľadu aktuálnej novely – komplexne: ciele verejného obstarávania, princípy, postupy, etapy, zákazky, finančné limity, informačné povinnosti, ELEKTRONIZÁCIA, rozdiely v postupoch zadávania jednotlivých druhov zákaziek (nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou), revízne postupy. Dôraz budeme klásť na významné inštitúty zákona a ich aplikácia v praxi, podporená metodikou a judikatúrou.

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem. Úroveň stredne pokročilá.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor