DETAIL KURZU

MZDY POKROČILÝCH

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

2-dňové školenie s : Júlia Pšenková, Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Obsah kurzu

PROGRAM

  • Štatutár

◦definícia štatutárov ◦zmluva o výkone pozície ◦pracovná zmluva ◦sociálne poistenie – pravidelný, nepravidelný príjem ◦výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného ◦kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy ◦zdravotné poistenie ◦daň z príjmov zo závislej činnosti ◦ročné zúčtovanie dane

  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

◦definícia dohody ◦typy dohôd ◦uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ◦práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce ◦evidencia dochádzky dohodárov ◦zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy ◦sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy

  • Benefity

◦definícia benefitov ◦typy benefitov ◦benefity z nákladov ◦používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely ◦poskytnutie mobilného telefónu, notebooku ◦pracovný odev ◦stravovanie, pitný režim ◦vzdelávanie zamestnancov ◦dodatková dovolenka, dni voľna ◦13. a 14. plat ◦príspevok na rekreáciu

  • Zrážky zo mzdy

◦zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce ◦exekúcie ◦práva a povinnosti pri exekúcii ◦určenie čistej mzdy povinného ◦nepostihnuteľné časti mzdy ◦výpočet exekúcie ◦poradie zrážok ◦prednostné, neprednostné zrážky ◦zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku ◦daňové exekúcie ◦zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka

  • Cestovné náhrady

◦definícia pracovnej cesty ◦oprávnené osoby ◦tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia ◦zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia ◦použitie súkromného motorového vozidla ◦príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Cieľová skupina

Ozrejmite si spolu s Julkou Pšenkovou všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2019 alebo ešte počas roka 2018. Pozornosť lektorka zameria na povinnosti štatutárov, aktuálne pravidlá a náležitosti spojené s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, cestovné náhrady či aktuálne horúcu tému týkajúcu sa poskytovania príplatkov k mzde a ďalších benefitov pre zamestnancov. Účastníci školenia získajú komplexný prehľad o tom, aké sú podmienky nároku a výnimky v rámci 13. a 14. platov alebo mzdových príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci. V priebehu seminára vám lektorka tiež poradí, ako správne vykonať exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca a na konkrétnych príkladoch ukáže, ako vypočítať čistý príjem a výšku zrážok.

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
0902930206 0902930207
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor