DETAIL KURZU

Základy personalistiky

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Na kurze si prejdete celý životný cyklus zamestnanca od náboru cez riešenie rôznych situácií v priebehu zamestnania až po ukončenie pracovného pomeru.

Obsah kurzu:

  1. Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona – Nábor a výber zamestnanca
  2. Vznik pracovného pomeru, spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
  3. Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
Obsah kurzu

4. Osobný spis zamestnanca 5. Rozvrhnutie pracovného času 6. Riešenie disciplinárnych sporov 7. Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov 8. Rozviazanie pracovného pomeru, spôsoby skončenia v zmysle Zákonníka práce 9. Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca 10. Vzory interných pracovnoprávnych smerníc a iných dokumentov (napr. Pracovno-organizačný poriadok, Mzdová smernica, Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, dokumenty súvisiace s prijatím zamestnanca do PP a ukončením PP a iné)

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí začínajú kariéru v personalistike, prípadne pre ľudí, ktorí potrebujú základnú orientáciu v personálnej oblasti.

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
Organizátor