DETAIL KURZU

Deň výrobných manažérov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Jedinečné podujatie, na ktorom sa aktívne riešia aktuálne témy. Jeho cieľom je vzájomná inšpirácia a benchmarking medzi firmami v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ukážeme manažérom, ako sa neuzatvárať „v bubline“, ale ako vytvoriť akčný a fungujúci tím spolu s nižšími úrovňami riadenia. Ako žiť a riešiť spolu rovnaké témy a problémy. Výstupom budú akčné plány alebo commitment act v rámci riešených tém.

Celým dňom budú sprevádzať moderátori a odborní garanti Róbert Debnár a Henrich Chomist a cenné rady podajú aj hostia z právnickej firmy Samson Partners.

Obsah kurzu

09:00 – 09:15 OTVORENIE DŇA VÝROBNÝCH MANAŽÉROV

Úvodné slová od moderátorov

09:15 – 10:45 ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA ZMENY

Ako sa pripraviť na „horšie“ časy

11:00 – 12:30 MAJSTER AKO SPOLUPODNIKATEĽ

Spolupodieľať sa na vytvorení návodu, ako z majstra spraviť spolupodnikateľa / workshop

13:30 – 15:00 PRACOVNO- PRÁVNE OKIENKO

Zvýšenie právneho povedomia na manažérskej pozícii – riešenie situácií v súlade s platnou legyslatívou / workshop s právnikom

15:15 – 16:45 RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ MANAŽÉRA

Zadefinovať najčastejšie problémové situácie a získať návody ako ich riešiť (výmena skúseností medzi firmami) / workshop

16:45 – 17:00 ZHRNUTIE DŇA Diskusia s účastníkmi

Cieľová skupina

  • výrobní riaditelia
  • vedúci prevádzok
Poznámka k cene

Catering má každý účastník zabezpečený počas celej konferencie v rámci účastníckeho poplatku.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor