DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

Od:

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť komplexný prehľad a vysvetlenie praktického postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ich pravidiel a dôležitých inštitútov vo verejnom obstarávaní. Vyhlásenie a zrealizovanie podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hlavným prínosom je ozrejmenie jednotlivých krokov a úkonov podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a ich premietnutie do praktickej roviny.

Obsah kurzu

Ø Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní a tzv. zákazky malého rozsahu.

Ø Podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie.

Ø Opis predmetu zákazky a prípravné trhové konzultácie.

Ø Predpokladaná hodnota zákazky a spôsoby jej určenia.

Ø Príprava výzvy na predkladanie ponúk – pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, spôsoby realizácie procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Ø Podmienky účasti – ako ich určiť a vyhodnocovať.

Ø Podmienky účasti osobného postavenia po zákone proti byrokracii.

Ø Kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Ø Tri spôsoby vyhodnocovania ponúk (klasický spôsob, reverz, super reverz).

Ø Návrh zmluvy a osobitné podmienky plnenia zmluvy.

Ø Ako je to s registrom partnerov verejného sektora.

Ø Akú dokumentáciu musí obsahovať podlimitná zákazka.

Ø Akú dokumentáciu musí obsahovať zákazka s nízkou hodnotou.

Ø Súhrnné správy.

Ø Praktické príklady a vzorové dokumenty.

Ø Revízne postupy – podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Ø Referencie pri podlimitnej zákazke a zákazke s nízkou hodnotou.

Ø Elektronizácia  - kedy je povinná a kedy nie?

Ø Vaše problémy a otázky.


Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor