DETAIL KURZU

Medzinárodná kamiónová doprava a DPH

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

praktické informácie s : Ing. Milan Kúdela, Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby

Obsah kurzu

Program

  • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka.
  • (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
  • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia. ◦ (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýt­ne)
  • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru. ◦ (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
  • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami.
  • Odpočet dane. ◦ (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
  • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka.
  • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze.
  • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
  • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy).

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Cieľová skupina

HARMONOGRAM: 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia 9.00 – 11.00 prednáška 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
0902930206 0902930207
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor