DETAIL KURZU

Interní auditor IATF 16949:2016

Od:

Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Bratislava

Popis kurzu

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018.

Cílem kurzu je získání kvalifikace pro provádění interních auditů podle požadavků IATF 16949:2016.

V průběhu 4 denního kurzu si osvojíte požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 a získáte klíčové znalosti, kterými by měl disponovat interní auditor. Program kurzu pokrývá všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů.

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části, v trvání 2 dnů, je kurz IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu auditování.

Pokud jste absolventy kurzu IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu, je možné se účastnit jen 3. a 4. dne jako dvoudenního kurzu.

Kurz je veden auditorem schváleným IATF a je zakončen závěrečným testem.

Obsah kurzu

Na kurzu Interní auditor IATF 16949:2016 se naučíte

1. a 2.den

 • Orientovat se ve struktuře IATF 16949:2016
 • Jaké jsou požadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016
 • Role specifických požadavku zákazníka

3. a 4.den

 • Aplikovat procesní přístup v automobilovém průmyslu
 • Jaké jsou požadavky na kvalifikaci auditorů
 • Naplánovat interní audit v souladu s ISO 19011:2011
 • Jak postupovat při auditu
 • Jak reportovat výsledky auditu
 • Seznámení se s konceptem rizika při auditování
 • Role automotive core tools při interním auditu (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP)

Cieľová skupina

Určeno pro

 • Kurz je určen pro odborné pracovníky v automobilovém průmyslu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů systému managementu kvality podle požadavků IATF 16949:2016 v rozsahu požadovaném IATF.
 • Absolventy kurzu IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů managementu kvality podle IATF 16949:2016. V tomto případě je možné se účastnit jen 3. a 4. dne jako dvoudenního kurzu.

Vstupní předpoklady

 • Předchozí zkušenost s normou ISO/TS 16949:2009 není nutná
 • Výhodou je zkušenost s auditováním systému managementu kvality podle ISO 9001
Certifikát Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora IATF 16949:2016 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Certifikát zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost certifikátu není časově omezena. Poznámka k cene

V ceně je zahrnuto: studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy. Podmínkou účasti na kurzu je absolvování ku

Kontaktná osoba

Tereza Dvořáková
+420 281 910 369
training.cz@lr.org

Hodnotenie
Organizátor