DETAIL KURZU

KOŠICE - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z nových pravidiel

Od:

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť praktické príklady a teoretický výklad aktuálnych zmien v ZOVO, ktoré pomôžu pripraviť kvalitnú NLZ.

Obsah kurzu

  • Základné zmeny pre NLZ v ZOVO po veľkej novele
  • Výnimky a ako a kedy NLZ nerobiť
  • Príprava opisu, PHZ
  • Spôsoby a formy určenia PHZ
  • PHZ v oznámení áno  či nie
  • NLZ po elektronizácii
  • Podmienky účasti  ako ich určiť a vyhodnocovať
  • PÚ po zákone o  debyrokratizácii
  • Kritéria na vyhodnotenie
  • Klasika, reverz alebo „absolútny“ reverz ?
  • Vyhodnocujeme jedného alebo troch
  • Ako na mimoriadne nízku ponuku
  • Zmluva alebo zmluvné podmienky ?
  • Vyhodnocovanie
  • Referencie. Najčastejšie nedostatky v NLZ
  • Otázky a spoločné hľadanie odpovedí

Cieľová skupina

primárne verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ale aj dodávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy ich pri nadlimitných zákazkách čakajú

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor