DETAIL KURZU

KOŠICE - Pripravujeme nadlimitnú zákazku (NLZ) na stavebné práce

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť praktické príklady a teoretický výklad aktuálnych zmien v ZOVO, ktoré pomôžu pripraviť kvalitnú NLZ.

Obsah kurzu

 • Základné zmeny pre NLZ v ZOVO po veľkej novele
 • Výnimky a ako a kedy NLZ nerobiť
 • Príprava opisu, PHZ
 • Výkaz výmer áno či nie ?
 • PHZ v oznámení áno či nie?
 • Elektronizácia a čo z toho vyplýva
 • Podmienky účasti a čo s nimi
 • NLZ a zákon o debyrokratizácii
 • Kritéria na vyhodnotenie
 • Klasika, reverz alebo „absolútny“ reverz ?
 • Vyhodnocujeme jedného alebo troch a čo s mimoriadne nízkou ponukou
 • Zmluva alebo zmluvné podmienky ?
 • Vyhodnocovanie
 • Referencie
 • Najčastejšie nedostatky v NLZ
 • Otázky a spoločné hľadanie odpovedí

Cieľová skupina

primárne určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ale aj dodávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy pri zadávaní stavebných zákaziek ich čakajú.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor