Kurz: Ochrana osobných údajov

Popis kurzu

**Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o ochrane osobných údajov v roku 2017**

V roku 2017 máme rok kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov a pomaly sa začína aplikovať nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné od 25.5. 2018. Rok 2017 je však rokom kedy stále platí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. V roku 2017 Úrad bude kontrolovať prevádzkovateľov či stále majú vypracovanú dokumentáciu podľa teraz platného zákona a plán kontrol v tomto roku bude zameraný na kontrolu nie ešte dokumentácie podľa nariadenia, ale podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a metodických usmernení Úradu Na školení lektorka prejde všetky povinnosti, ktoré spoločnostiam vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dať pri kontrole pozor. Súčasťou materiálov, budú nielen vzory evidenčných listov, poučení, metodických usmernení, ale novinkou je aj vzor súhlasu na spracúvanie osobných údajov a sprostredkova­teľskej zmluvy. Účastník seminára obdrží niekoľko pokút, ktoré Úrad uložil prevádzkovateľom, ktoré si prejdeme na seminári a poukážeme na to, čoho sa prevádzkovatelia majú vyvarovať resp. na čo si majú dať najviac pozor.Obsah kurzu

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Prichádzajú zmeny, kedy doteraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý je už v pripomienko­vomkonaní. Nielenže bude nový zákon o ochrane osobných údajov, ale už je platné aj Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“). Pripravte sa na to, že od 25.5.2018 žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov nemôže byť vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Povieme Vám na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť“ na neskôr. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Viete že:
 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť,ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
Program:
 1. Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov
 2. Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrne osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia
 3. Čo sa ručí a čo zostáva?
 4. Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 5. Diskusia. Otázky a odpovedeCieľová skupina

Všetci zamestnávatelia, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketingu, poskytovatelia finančných služieb, poisťovacích služieb, banky, nebankovky, nákupné a zábavné centrá, pohostinstvo, prevádzkovatelia internetových obchodov a portálov, účtovníci, personalisti …

V pláne kontrol sa nachádzajú tieto subjekty:

Poskytovatelia marketingových služieb (napr. newslettre, súťaže, vernostné programy)

Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu

Poskytovatelia finančných služieb

Poskytovatelia služieb v sektore poistenia

Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií

Nákupné a zábavné centrá

Pohostinské zariadeniaPoznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena