Ochrana osobných údajov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktuality v ochrane osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR prináša nové názory, vyjadrenia a metodické usmernenia. V roku 2016 máme dve nové metodické usmernenia a to k e-shopom a k označovaniu priestorov prístupných verejnosti. Novým informačným systémom je aj získavanie osobných údajov podľa novely zákona o nelegálnom zamestnávaní. Príďte a dozviete sa viac.

Cieľová skupina

Všetci zamestnávatelia, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketingu, poskytovatelia finančných služieb, poisťovacích služieb, banky, nebankovky, nákupné a zábavné centrá, pohostinstvo, prevádzkovatelia internetových obchodov a portálov, účtovníci, personalisti …

V pláne kontrol sa nachádzajú tieto subjekty:

Poskytovatelia marketingových služieb (napr. newslettre, súťaže, vernostné programy)

Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu

Poskytovatelia finančných služieb

Poskytovatelia služieb v sektore poistenia

Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií

Nákupné a zábavné centrá

Pohostinské zariadenia

Obsahová náplň

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje spoločnostiam veľa povinností a iba zopár práv. Spoločnosti sú podľa zákona povinné disponovať dokumentáciou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Seminár bude obsahovať ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú spoločnosti povinné mať vypracovanú. Účastníci sa dozvedia, čo všetko majú mať vypracované, ako to má vyzerať a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené informácie budú poskytnuté na základe kontrol, ktoré úrad vykonal v roku 2015. Povieme si, na čo sa najviac kontrolný orgán zameriava, čo sú najčastejšie zistenia a na čo si máte dať najviac pozor, aby ste sa vyhli sankciám. Počas seminára dostanete k dispozícii niektoré pokuty, ktoré úrad uložil v roku 2014 a 2015.

Počas seminára sa dozviete, kedy sa môžete „odvolať"“ voči rozhodnutiam úradu a dokedy vám úrad môže uložiť pokutu a kedy to už nie je možné.

Materiály ku semináru budú obsahovať všetky tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb a podobne.

Počas seminára si povieme, že rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože Európska únia schválila nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete, kedy vás čakajú zmeny? Nezabudnite, kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Obsah seminára:

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; Viete, kedy musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Termíny kurzov

15.02.2017

VS: 18 02 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa
04.04.2017

VS: 19 04 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa
15.06.2017

VS: 21 06 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape