DETAIL KURZU

Ochrana osobných údajov a GDPR prakticky - JUDr. Marcela Macová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

 • Poznáte svoje práva a povinnosti pri výkone kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR?
 • Úrad ako orgán dozoru, narazil pri kontrolách v roku 2018/2019 na množstvo pochybení, za ktoré hrozia firmám vysoké sankcie.
 • Neváhajte preto a pripravte sa na možnú kontrolu na školení, kde vám pomôžeme nastaviť systém spracúvania osobných údajov tak, aby bol v súlade s GDPR.
Obsah kurzu

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch:

 • vysvetliť si čo znamená dokumentácia o ochrane osobných údajov
 • najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov
 • prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym

  základom

 • spracúvanie na základe oprávneného záujmu – ako urobiť porovnávací

  test a aké procesy je potrebné nastaviť

 • ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť
 • kto je fyzická osoba z pohľadu GDPR. Postavenie živnostníka
 • viete, že musíte informovať aj zamestnancov svojich dodávateľov o

  ochrane osobných údajov?

 • monitorovanie kamerami
 • poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch tretím stranám –

  správny právny základ

 • marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou

  súvisiace

 • záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly
 • vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov
 • čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly
 • postup kontrolného orgánu v rámci kontroly
 • vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany

  Úradu

 • efektívne predchádzanie pokutám.

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Cieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor