DETAIL KURZU

Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov versus aplikačná prax

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Aké benefity musí zamestnávateľ podľa posledných schválených noviel poskytovať svojim zamestnancom versus, aké nastávajú problémy pri ich využití v praxi? Prejdite si najčastejšie otázky firiem spojené s odmeňovaním svojich zamestnancov a získajte komplexný prehľad o ich povinných, nepovinných, peňažných aj nepeňažných formách. Svoju pozornosť zameriame aj tohtoročnú novinku, podľa ktorej musia štatutári poskytovať zamestnancom príspevky vo forme rekreačných poukazov, najmä ich využitiu napríklad už počas letných dovoleniek. Venovať sa budeme aj zmenám, ktoré od 1. 5. 2019 zvyšujú sumy mzdových zvýhodnení za soboty, nedele a nočnú prácu alebo zvýhodňujú podmienky na daňové a odvodové úľavy pri tzv. 13. a 14. platoch. Na školení si upresníme, aké sú výnimky v rámci poskytovania 13. a 14. platov alebo kto a za akých podmienok má nárok na využitie rekreačných poukazov. Praktické poznatky získate aj pre tvorbu sociálneho fondu a jeho následného použitia, účtovania či zdaňovania.

Obsah kurzu

Popis Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákonník práce

Program: Benefity z nákladov spoločnosti

 • definícia
 • peňažné benefity
 • 13.14 plat
 • rekreačné preukazy
 • firemné auto na súkromné účely zamestnanca
 • poskytnutie mobilu, notebooku
 • stravné, pitný režim
 • ošatné
 • akcie , opcie
 • zamestnanecké pôžičky
 • brutácia benefity
 • daň, odvody
 • plnenia oslobodené od dane

Sociálny fond

 • tvorba
 • čerpanie
 • okruh čerpania
 • daň odvody
 • plnenia oslobodené od dane

Lektor:Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu.

HARMONOGRAM:

 • 8.30 hod. – 9.00 hod. prezentácia účastníkov školenia
 • 9.00 hod. – 11.00 hod. prednáška
 • 11.00 hod. – 12.00 hod. obedňajšia prestávka
 • 12.00 hod. – 15.00 hod. prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 34 14
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor