DETAIL KURZU

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.

Obsah kurzu

Popis Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu: Zákon o dani z príjmov, zákon o daní z pridanej hodnoty, zákon o správe daní, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Videoškolenie:

 • Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov 2018/2019
 • Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019

Program:

 • Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019
  • Vplyv na registračnú povinnosť
  • Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
  • Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
  • Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
 • Vznik daňovej povinnosti
  • pri dodaní tovaru
  • pri dodaní služby
  • pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP
 • Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019
  • Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
  • Základ dane pri bezodplatnom dodaní
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
  • Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH
  • Finančný prenájom ako dodanie tovaru
  • Finančný prenájom ako dodanie služby
 • Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
 • Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy)
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
 • Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch
 • Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
 • Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
 • Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH
 • Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie…)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

TERMÍNY A MIESTO KONANIA:

DÁTUM MIESTO KONANIA 17. 6. 2019 Žilina 18. 6. 2019 Poprad 19. 6. 2019 Trenčín 20. 6. 2019 Nitra 21. 6. 2019 Bratislava

HARMONOGRAM:

 • 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 9.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 34 14
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor