DETAIL KURZU

Ako zlepšiť svoj osobný výkon a tímovú spoluprácu - Bratislava.

Albisa s.r.o.

Popis kurzu

Pomôcť účastníkom pomenovať svoje silné a slabé stránky, aby sa mohli sústrediť na to, v čom sú dobrí. Cieľom školenia je naučiť členov tímu, ako sa medzi sebou dohodnúť, aby každý podľa možností robil prácu, ktorá ho baví, v ktorej je dobrý a aby ako tím dosahovali nadpriemerné výsledky.

Obsah kurzu

Základom pre zvýšenie osobnej efektivity je poznanie svojich silných a slabých stránok.

Často počúvame odporúčanie, aby sme posilnili svoje slabé stránky. Ak sa ale začneme nútiť do niečoho, čo nám nesedí, obvykle to veľmi rýchlo vzdáme.

Preto je lepšie riešiť svoje slabiny dodávateľsky – dohodnúť sa na dodávkach požadovaného výkonu s niekým, koho to baví. A sami sa sústrediť na veci, v ktorých sme dobrí.

Obzvlášť priaznivým miestom, kde sa môžeme dohodnúť na deľbe práce a robiť hlavne veci, v ktorých sme dobrí, je náš kolektív.

Ak chceme zlepšiť tímovú spoluprácu a efektivitu, je treba, aby sa členovia tímu navzájom zoznámili so svojimi silnými a slabými stránkami.

Poznanie svojich silných a slabých stránok pomáha jednotlivým členom uvedomiť si, v čom sú dobrí oni a v čom sú dobrí iní členovia tímu.

Na školení trénujeme efektívnu komunikáciu, aby členovia tímu dokázali konštruktívne riešiť konflikty, aby vedeli dávať konštruktívnu spätnú väzbu a aby vedeli vyžadovať od iných členov plnenie dohodnutých úloh.

Obsah školenia:

 • silné a slabé stránky človeka – osobnostný portrét Lumina Spark >>>,
 • ako využiť svoje silné stránky,
 • ako dodávateľsky vyriešiť svoje slabiny,
 • 5 príčin, prečo tímy zlyhávajú a ako ich prekonať,
 • nástroje na zvýšenie efektivity tímu,
 • ako robiť efektívne porady.

Po absolvovaní celého balíka školení budú účastníci vedieť:

 • k čomu sú ich osobnostné kvality dobré a k čomu sa vôbec nehodia.
 • ktorí kolegovia majú silno rozvinuté osobnostné kvality, ktoré im chýbajú.
 • ako im kolegovia môžu pomôcť pri plnení zadaných úloh.
 • ako môžu byť oni prospešní svojim kolegom.
 • ako riešiť konflikty konštruktívne.
 • ako dávať jeden druhému konštruktívnu spätnú väzbu.
 • ako brať jeden druhého na zodpovednosť za splnenie zadaných úloh.
 • ako sa sústrediť na tímové ciele a ako ich úspešné dosiahnuť.

Cieľová skupina

Riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti.

Poznámka k cene

ZĽAVA Predpredaj 30% (101,50€) pri platbe najneskôr 14 dní pred školením t.j. do 11.6.

Kontaktná osoba

Alexander Birčák
+421 904 864 912
albisa@albisa.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať