IFRS pre pokročilých : praktické aspekty a ich riešenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cílem školení je ukázat jak používat úsudek při tvorbě a obhajobě účetních postupů. Školení cíle dosáhne tím, že vedle obecné diskuse o požadavcích IFRS, nabídne příklady čerpané ze skutečné praxe, znázorňující postupy, které tím neefektivnějším a nejúspornějším způsobem naplní všechny požadavky IFRS. Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Cieľová skupina

Účetním, kontrolorům, auditorům, ředitelům, analytikům, pracovníkům IT a dalším, kteří se podílí na sestavení reportů podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví na území České nebo Slovenské republiky.

Obsahová náplň

Popis:

Účastníci se seznámí nejen se samotnými standardy, ale především, jak interpretovat text standardů a jak postupovat v souladu s požadavky auditora, regulátora a uživatelů. Významnou část školení proto tvoří velké množství praktických příkladů, vycházející ze skutečné praxe. Ačkoliv se především věnuje řádné aplikaci IFRS, školení zároveň nabízí stručné srovnání mezi těmito standardy a českou/slovenskou národní úpravou. Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

Praktické aspekty:

ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci IFRS, nelze zabránit porovnání těchto systémů s národní úpravou. Školení se však v žádném případě nesnaží poskytnout návod ke korekci účetní agendy zpracované podle CZ/SK předpisů tak, aby vyhovovala požadavkům IFRS. Angličtina v účetnictví:

Originální zdroj IFRS je psán v anglickém jazyce, výklad je veden v českém jazyce a všechny odborné termíny a výrazy jsou během přednášky překládány a vysvětleny. Podkladové materiály jsou psané v českém a anglickém jazyce.

Harmonogram:

 • Úvod do problematiky
 • IFRS versus národní standardy
 • Koncepční rámec
 • Prvky účetnictví
 • Účetní zásady
 • Zdroje IFRS
 • Peníze a krátkodobé investice
 • Půjčky a pohledávky
 • Časové rozlišení
 • Zásoby, výroba a náklady na prodané zboží
 • Hmotný majetek: třídy a skupiny
 • Hmotný majetek: ocenění
 • Hmotný majetek: odpisy a odepisování
 • Nehmotný majetek
 • Impairment (znehodnocení)
 • Leasing
 • Závazky
 • Vlastní kapitál
 • Výsledovka
 • Výsledovka: uznání výnosů

Lektor:
Robert Mládek

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 903 544 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Business Centre ARUBA, Galvaniho 7/D, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)