Požiadavky FSC spracovateľského reťazca, hodnotenie rizík a smernica EU TR č. 995/2010

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš
  • Cena: 132 € (110 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať Vám „KNOW – HOW, AKO A ČÍM“, vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu efektívnejšie a fundovanejšie pracovať v oblasti spracovateľského reťazca vo Vašej organizácii. Dnes, keď sa prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju lesov a ochrane životného prostredia stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri zavádzaní a vylepšovaní systémov vo Vašej organizácií. Z oblasti výstavby systémov Vám budeme tlmočiť najmä praktické rady a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do hodnotenia týchto systémov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Vplyv Smernice EU TR č 995/2012 o uvádzaní dreva na trhy Európskej únie. Od marca 2013 vstupuje do platnosti Smernica EU TR definujúca podmienky Systému náležitej starostlivosti (Due Diligence System) pre všetkých obchodníkov a pre spracovateľov, ktorí dovážajú drevo z krajín mimo EU.

Nosná časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad štandardu FSC pre spracovateľský reťazec a používanie obchodnej značky FSC a zásad štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec a používanie obchodnej značky PEFC, ktorým si preveríte, či stav v organizácii je v zhode s požiadavkami tejto normy a vnútorných postupov. Do kurzu je tiež začlenený blok informácii venovaný zmenám v štandardoch a nových možnostiach pri rozširovaní rozsahu certifikovaných výrobkov. Veľký dôraz sa tak isto kladie na drevo z kontrolovaných zdrojov používané pri spracovaní certifikovaných surovín.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom, ktorí budú v organizácii vytvárať systém a vykonávať interné previerky systému spracovateľského reťazca.

Obsahová náplň

  • Nový štandard FSC-STD-COC-40–004 V3–0 pre COC (povinne od 1.4.2017 do 31.3.2018);
  • Nový štandard FSC-STD-COC-40–005 V3–0 pre FSC Controlled Wood (prechod najneskôr do 30.6.2017);
  • Zmenené požiadavky na kreditný účet;
  • Nové požiadavky na overenie predaja FSC certifikovaných produktov

Lektor:
Ing. Milan Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o účasti

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť


Adresa
Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/783 61 *** zobraziť

mobil:
+421 918 508 *** zobraziť

email:
richard.vajda@... zobraziť

web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)