Interný audit systému manažérstva kvality.

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 444 € (370 € bez DPH)
 • Organizátor: KOPEX s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a ich praktickou aplikáciou a vedia pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť interný audit systému manažérstva kvality. Účastníci si počas kurzu pripravia podklady pre realizáciu interného auditu vo vlastnej spoločnosti.

Cieľová skupina

Pracovníci, majúci za úlohu vykonávať interné audity kvality podľa normy ISO 9001:2015, všetci pracovníci zaujímajúci sa o systém manažérstva kvality.

Obsahová náplň

Úvod do problematiky:

Akokoľvek dobre navrhnutý, popísaný a zavedený systém manažérstva kvality bez vnútrofiremného zainteresovania a snahy o jeho neustále zlepšovanie je postupne odsúdený stať sa nepružným byrokratickým systémom. V takomto prípade predstavuje pre firmu formalizmus ktorý je časovou aj finančnou záťažou. Je preto veľmi dôležité, aby ľudia zodpovední za chod systému manažérstva kvality chápali jeho význam a prínos, ktorý tento systém môže a má prinášať.

Obsahová náplň:

 • Oboznámenie s normami radu ISO 9000
 • Základné princípy normy ISO 9001:2015
 • Podrobný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 – praktická aplikácia požiadaviek v oblastiach:

o Systém manažérstva kvality o Zodpovednost vedenia o Manažérstvo zdrojov o Realizácia produktu o Meranie, analýza a zlepšovanie

 • Doporucenia pre udržiavanie systému manažérstva kvality
 • Interné audity – vysvetlenie pojmov, rozdelenie a základné požiadavky
 • Plánovanie interných auditov
 • Príprava na vykonanie auditu
 • Vykonanie auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Následný dohlad
 • Priebežné vypracovávanie cvičení, prípadových štúdií na modelových a reálnych situáciách

Spôsob výučby:

 • Štruktúra kurzu – teória, prípadové štúdie, diskusia – je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
 • Lektor kurzu má praktické skúsenosti s realizáciou interných a externých auditov a so zavádzaním systému manažérstva kvality v rôznych typoch organizácií.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Juraj Haluška
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)