Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súčasnej dobe je informácia hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre potreby obchodu, pre fungovanie a dá sa povedať, že aj pre prežitie organizácie. ISO/IEC 27001 je uznávanou normou pre oblasť riadenia rizík. Posúdenie informačnej bezpečnosti čoraz viac využívajú zákazníci súkromného a verejného sektora. Cieľom tohto kurzu je pochopiť pojmy a princípy externého auditu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013, vrátane úlohy a zodpovednosti audítora v súlade s normou ISO 19011. Naučiť sa plánovať a vykonať externý audit SMIB, pripraviť a predložiť správu o audite a nadväzujúce zistenia z auditu.

Kurz bude prebiehať v trvaní 1× 2 dni a 1×3dni

 1. Časť: 09.-10.10.2017
 2. Časť: 18.-20.10.2017

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí sa chcú stať vedúcimi audítormi pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

Obsahová náplň

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • Systém, Manažérsky systém, Informácie, Informačná bezpečnosť
 • ISMS princípy, Proces riadenia informačných rizík
 • Preskúmavanie rizík, Vyhlásenie o aplikovateľnosti
 • Audit, koncepcia, terminológia, princípy auditovania podľa požiadaviek ISO 19011
 • Audítor/ Vedúci audítor – úloha a zodpovednosti
 • Audit – Stage 1
 • Audit – Stage 2
 • Audit – Zistenia
 • Audit – Nápravné opatrenia
 • Audit – Záverečné stretnutie
 • Audit – Folow up
 • Záverečný test
 • Vyhodnotenie
 • Záver kurzu

Lektor:
Ing. Pavol Hudák

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o úspešnom absolvovaní.

Termíny kurzov

09.10.2017 - 20.10.2017

uzávierka termínu 02.10.2017, Termín: I. časť.9.-10.10.2017, II.časť: 18.-20.10.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)