Kurz: SCC Základy bezpečnosti pre operatívnych pracovníkov podľa dokumentu 018

Popis kurzu

Toto školenie vysvetľuje nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká naviazané na prácu, vaše práva, zodpovednosti a prostriedky, ktoré máte k dispozícii na zvýšenie bezpečnosti. Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť povedomie o bezpečnosti a pripraviť vás na skúšku VCA/SCC. Výstupom úspešného absolvovania skúšky je osvedčenie platné 10 rokov, ktoré je potrebné pre prácu vo výrobe v Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Luxembursku a Nemecku.

Skúšky SCC018 s nemeckou akreditáciou (Dakks) v spolupráci so spoločnosťou Tervis Zertifizierung. Skúšky prebiehajú formou papierových testov

Ponúkame možnosť si zakúpiť „Personal Safety Logbook“ (Sicherheitspass) kde úspešným kandidátom potvrdíme skúšku. Cena 8,– Eur bez DPH/ksObsah kurzu

 • Filozofia bezpečnosti, riziká ich riešenie (príčiny, ľadovec), prevencia a identifikácia nebezpečných akcií a situácií
 • Legislatíva (právne a administratívne opatrenia)
 • Nehoda
 • Povolenia na prácu

RIZIKÁ A PREVENTÍVNE OPATRENIA TÝKAJÚCE SA:

 • Nebezpečných látok (materiály)
 • Požiaru, výbuchu
 • Uzavretých priestorov
 • Náradia a strojov
 • Manipulácie s bremenami (zdvíhanie, nosenie, výťahy)
 • Pošmyknutia a pádu
 • Práce vo výškach
 • Elektrina
 • Zvárania a podobných činností
 • Ochranné pracovné prostriedky
 • Zvuk
 • Označenia
 • Skúšobný test ( jeho úspešné zvládnutie je podmienkou na pripustenie k ostrej skúške)
 • TestCieľová skupina

Pre každého prevádzkového zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v rámci činností, pre ktoré je požadovaný certifikát VCA-B/SCC 018.Poznámka k cene

min. počet osôb 5 - po úspešnom zvládnutí testu 016 a 018 vydanie certifikátu pre operatívneho pracovníka. Ponúkame možnosť si zakúpiť "Personal Safety Logbook" (Sicherheitspass) kde úspešným kandidátom potvrdíme skúšku. Cena 8,- Eur bez DPH/ksKontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena