IFRS komplexný kurz I.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

3 – dňový seminár venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určený účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas semináru získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Cieľová skupina

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec.
 • IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • IAS 7 – Výkazy peňažných tokov.
 • IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
 • IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období.
 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • Príklady.
 • Diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
 • IAS 40 – Investície do nehnuteľností.
 • IFRS 5 – Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti.
 • IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku.
 • IAS 17 – Lízingy.
 • IAS 38 – Nehmotný majetok.
 • IAS 20 Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady.
 • IAS 23 Náklady na prijaté pôžičky.
 • Príklady

3. deň

 • IAS 12 – Dane z príjmov.
 • IAS 2 – Zásoby.
 • IAS 11 – Zákazková výroba.
 • IAS 18 – Výnosy.
 • IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.
 • IAS 24 – Zverejnenia.
 • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy- rozdiely.
 • Príklady.
 • Diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová - IFRS expert certifikovaný Slovenskou komorou audítorov

Termíny kurzov

28.11.2017 - 30.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
06.12.2017 - 08.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)