IFRS komplexný kurz I.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! – do programu seminára sú zahrnuté nové štandardy IFRS 15 a IFRS 16 3 – dňový seminár venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov vrátane noviniek IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018), ktorá zasiahne každú účtovnú jednotku, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny, a IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019), ktorý vyžaduje vykazovanie všetkých leasingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých leasingov a položiek tzv. nízkej hodnoty. Počas seminára získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Cieľová skupina

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec,
 • IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 – Výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 – Investície do nehnuteľností,
 • IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 – Lízingy,
 • IAS 38 – Nehmotný majetok,
 • IAS 20 – Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23 – Náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5 – Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IFRS 16 – Lízingy,
 • príklady.

3. deň

 • IAS 12 – Dane z príjmov,
 • IAS 2 – Zásoby,
 • IAS 11 – Zákazková výroba,
 • IAS 18 – Výnosy,
 • IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 – Zverejnenia,
 • IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy – rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Lektor:
Ing. Jana Mundierová - IFRS expert certifikovaný Slovenskou komorou audítorov

Termíny kurzov

10.04.2018 - 12.04.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
20.06.2018 - 22.06.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
05.09.2018 - 07.09.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)