Ľudské zdroje - väčší vplyv na svoje okolie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Súčasné a stále sa meniace prostredie, globálna, ako aj lokálna situácia a nové výzvy kladú na každého odborníka v oblasti HR čoraz väčšie nároky a rozširujú jeho oblasť pôsobnosti do doteraz neznámych dimenzií. Komplexnosť úloh, nové roly a s tým súvisiace zodpovednosti, meniace sa podmienky pri riadení projektov, veľkosť a požiadavky tímu spolupracovníkov, rôzny prístup zamestnancov a vedúcich ostatných oddelení, spolupráca s internými aj externými partnermi predstavujú neustále nové úlohy v jeho každodennej práci. Tento tréning Vám pomôže prehodnotiť a hlavne rozšíriť tieto nevyhnutné schopnosti spôsobom, ktorý je pragmatický a konštruktívny a veríme, že ako odborník v oblasti ľudských zdrojov načerpáte aj novú inšpiráciu a motiváciu. Našim cieľom je, aby sme Vám pomohli dosiahnuť ďalší rozmer Vašej profesionality tak, aby ste čo najlepšie obstáli v každej, aj novej situácii pri riešení Vašich každodenných úloh. Pomôžeme Vám byť tvorcom, inšpirátorom a rovnocenným partnerom, ktorý bude schopný v dnešnom komplexnom prostredí nielen reagovať, ale to prostredie aj aktívne ovplyvňovať a pretvárať.

Cieľová skupina

Manažéri a ostatní pracovníci v HR oblasti,HR partneri, vedúci HR projektov, generalisti a špecialisti.

Obsahová náplň

Tréning realizujeme v jednodňových blokoch s časovým odstupom cca. 6 týždňov. Obsah Vám radi zašleme e-mailom.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ladislav Bogya
mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
l.bogya@... zobraziť


Adresa
Hotel West - Koliba, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 237 *** zobraziť

mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mirror-partners.com

Adresa
Mirror Partners Slovakia, s.r.o.
ul. Svornosti 50, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)