Prievidza

Základná odborná príprava špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov. Cieľom prípravy je porozumieť významu obsahu získaných informácií a schopnosť účastníkov kurzu aplikovať získané vedomosti v praxi.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby bezúhonné, so spôsobilosťou na právne úkony a ktoré majú vysokoškolské vzdelanie alebo bakalarárske vzdelanie príslušného technického smeru alebo prírodovedeckého smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo má úplné stredné odborné vzdelanie prílušného technického smeru zakončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

Obsahová náplň

Všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy upravujúce oblasť prevencie závažných priemyselných havárií

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Róbert Šujan, Ing. Andrea Ležovičová
tel:
+421 46/542 45 *** zobraziť

mobil:
+421 907 712 *** zobraziť

email:
boz@... zobraziť


Adresa
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/542 45 *** zobraziť

email:
boz@... zobraziť

web: www.bozpo.eu

Adresa
BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, Prievidza Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)