Vedenie ľudí - manažér budúceho desaťročia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Manažér budúcej dekády iniciuje zmeny, robí ľudí šťastnejšími a neustále sa učí

Jedným z cieľov tréningu je, aby Vás motivoval k zamysleniu sa a zároveň inšpiroval k uplatneniu nových poznatkov z oblasti vedenia ľudí. Pomôžeme Vám stať sa zo schopného vedúceho vzorovým lídrom, ktorý bude nie len svoj tím, ale celé svoje okolie svojim príkladom inšpirovať a motivovať a bude schopný v dnešnom komplexnom prostredí nielen reagovať, ale hlavne aktívne ovplyvňovať. Na tréningu sa budeme venovať aj takým témam, ako diverzita a jej výhody, prečo sa nebáť konfrontovať a byť konfrontovaný, vplyv hodnôt a charakteru manažéra na výsledky, a pod.

Príklady otázok, na ktoré budeme na tréningu hľadať odpovede: Ako byť motivujúcim lídrom? Čo všetko sa skrýva za pojmom dobrý líder? Ako iniciovať, komunikovať a pomôcť zvládať zmeny? Čo vlastne motivácia je? Ako motivácia vplýva na firemný rast? Ako vytvoriť kultúru sebakoučingu na úrovni tímu, alebo celej firmy? Akú úlohu zohráva dobrá spätná väzba pri zmene prístupov zamestnancov, a ďalšie.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci, projektoví lídri, manažéri oddelení, manažéri predajných tímov a každý, kto riadi tím a je zodpovedný za jeho výsledky

Obsahová náplň

Podrobný obsah uvádzame na www.mirror-partners.com, resp. Vám ho radi zašleme mailom.

Tréning je organizovaný sekvenčným spôsobom 6×1 deň za cca. 8 mesiacov. V tréningu je možné pokračovať nadstavbou v rozsahu min. 2×1 deň na ďalšie témy v oblasti vedenia ľudí.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ladislav Bogya
mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
l.bogya@... zobraziť


Adresa
Hotel West, Koliba, Cesta na Kamzík, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 237 *** zobraziť

mobil:
+421 903 237 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mirror-partners.com

Adresa
Mirror Partners Slovakia, s.r.o.
ul. Svornosti 50, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)