Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí růst, přistupovat k věcem jinak, kterým přestávají stačit dosavadní způsoby chování v profesním i osobním živote, kteří chtějí vést a ovlivňovat druhé lidi efektivněji, kteří se vyrovnávají s novými souvislostmi ve firmě, ve funkci, kompetencích nebo v živote. Je koncipován jako praktický, interaktivní prostor pro sebeobjevování svých možností v novém kontextu. Obsahově se jedná o formu propojení koučování jako techniky řízení se sebeřízením a schopností sebereflexe. Poskytuje tedy nejen nové techniky, ale i nástroj sebepoznání. Je koncipován jako součást celoživotního vzdělávání a vývoje. Kurz obsahuje studijní část a rozvoj sebereflexe prostřednictvím e-learningu a praktické vedení rozhovoru ve skupině. Obsahuje 20 hodin samostudia, sebereflexe, vlastní praxe, práce ve svépomocných skupinách, vypracovávání kazuistiky a závěrečné práce a dále 21 hodin praktických cvičení s odbornou supervizí.

Úspěšný účastník

  1. zná smysl, principy, přínosy a možnosti využití koučování
  2. zná základní metodiku vedení systemického koučovacího rozhovoru
  3. umí prakticky vést rozhovor s koučovacími prvky

Cieľová skupina

manažeři, HR pracovníci, rodiče, partneři, … zkrátka všichni

Obsahová náplň

Stručné filosofické základy pro pochopení hlavních myšlenek koučování. Způsoby vedení a řízení. Místo a využití koučování ve vedení a řízení. Problémy tradičních přístupů k vedení lidí. Chápání potřeb, změn a cílů a způsoby jejich zjišťování. Rozlišení kontroly a vedení a podpory a pomáhání. Reflexe a sebereflexe. Praktické nástroje pro vedení rozhovoru – typologie otázek. Komunikace a její složky (dojednávání, vyjasňování, práce s předsudky). Praktické poznatky pro vlastní koučování. Osobnost kouče. Vlastní praktikování.

Lektor:
Magda Loumová

Typ a platnosť osvedčenia:
Podmínky pro získání certifikátu kurzu Základy koučování:  vyplnění všech dotazníku k sebereflexi v požadovaných časových úsecích  úspěšné splnění znalostních testu v požadovaných časových úsecích  100% účast na supervizích dnech a ve svépomocnýc

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Klára Hejduková
e-mail: hejdukova@systemicky-institut.cz

Adresa
Nad Kajetánkou 9, Praha 6

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 271 740 328
email: info@systemicky-institut.cz
web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape