Asistentka od A po Z (3 DNI)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Asistentka od A po Z [Expert vo svojej pozícii].

Pripravili sme pre Vás 3-dňový intenzívny tréning v Bratislave. Miesto bude včas spresnené, strava zabezpečená.

Cieľ:

 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Získanie komplexných administratívnych zručností asistentky
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce s počítačom
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti
 • Vždy trendy – správne líčenie, estetika, spoločenský a pracovný dress code

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť eliminovať následky stresu, uplatňovať asertivitu efektívne prepojenú s empatiou, efektívne využívať čas, ktorý máme k dispozícii. ´

Ponúkame vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník. Tréning je zostavený na základe osvedčených skúseností, šitý pre potreby pracovníkov administratívneho manažmentu.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastníci získajú schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci, odchádzajú motivovaní, inšpirovaní.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Cieľová skupina

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie, šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu:

 • Recepčný/á
 • Asistent/ka
 • Sekretárka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii
 • Eventový/á manažér/ka.

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Obsahová náplň

Rozsah a obsah školenia: 3-dňový intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 16:00 hod.

Obsah:

1. modul

Efektívna komunikácia pokročilo

 • Aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok, empatia v pracovných i osobných vzťahoch

Asertivita a žiadúce asertívne správanie (nie agresivita ale ani pasivita)

 • asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • asertívne mimoslovné správanie, reč tela, asertívne techniky a iné

Tvorba dobrej atmosfére na pracovisku

2. modul

Efektívny time management v živote i v práci

 • poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu
 • efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list, delegovanie úloh
 • správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka

3. modul

Ako sa stať tou najlepšou pravou rukou manažéra!

 • organizovanie a riadenie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy nadriadeného manažéra i svojej agendy
 • organizácia a koordinácia časového kalendára, správa kontaktov, networking, trendy a tipy ako byť všetci informovaní
 • príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, spolupráca s jednotlivými oddeleniami, agentúrami, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie si procesov v administratívnom manažmente
 • edukácia kolegov, ako sa ľahko zorientovať v administratívnom manažmente

4. modul

Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie

 • profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • profesionálna hospodárska korešpondencia, v duchu vybavovania pohľadávok (ešte pred splatnosťou faktúry – prevencia vzniku pohľadávok; po dobe splatnosti faktúry – vymáhanie pohľadávok), reakcia na najčastejšie námietky a argumentácie v obchodnom styku, reakcie na sťažnosti, ale aj pochvaly a ocenenia, ai… 

5. modul

MS OFFICE – 5 hodín intenzívneho tréningu TOP techník pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (MS 2010/2013/2016) (najlepšie sa učiť na notebook-u, ktorý používate, pre efektívnejšie osvojenie si naučeného)

 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).

Vyhýbame sa rutinným školeniam!

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs

Forma školenia:

– prednáška,demonštrácia a simulácia,mentoring
- diskusia, interakcia
- koučing

Cena zahŕňa:

 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, pracovné podklady, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing grátis (možnosť uplatniť do mesiaca po tréningu).

Sekretariát, asistentka kancelárie CEO, excelentná recepčná, sú dušou každej spoločnosti a náklady vynaložené na vzdelanie, sú investíciou, ktorá sa Vám od prvého dňa vracia zúročená.

Lektor:
Erika Feketová, Zuzana Dranačková

Termíny kurzov

07.03.2017 - 09.03.2017

Max 4 účastníci

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk

Adresa
Priemyselná 8, 821 09, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
email: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape