KUCHÁR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu povolania kuchára a čašníka

Cieľom je naučiť absolventov aplikovať v praxi:

  • ekonomiku a organizáciu reštauračného stravovania
  • psychológiu obsluhy a predaja
  • hospodárske výpočty prípravy jedál
  • najnovšie poznatky o výžive
  • technologické postupy prípravy jedál
  • zásady obsluhy a stolovania
  • základné poznatky z etikety, spôsoby jednania, správania a vystupovania

Cieľová skupina

  • záujemcovia (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii kuchár alebo čašník
  • záujemcovia o rozšírenie kvalifikácie v danom odbore
  • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO v reštauračných a pohostinských službách, v cestovnom ruchu a turizme

Obsahová náplň

Učebný plán: Ekonomika a organizácia reštauračného stravovania Zariadenie a vybavenie prevádzkární Hospodárske výpočty Potraviny a zásady správnej výživy Psychológia obsluhy a predaja Technológia prípravy jedál Stolovanie Záverečná skúška

Lektor:
Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové z

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát platný v Európskej únii.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

04.04.2018 - 20.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Izabela Sýkorová
mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
manager@... zobraziť


Adresa
Družstevná 10, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 761 *** zobraziť

mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
kurzy.swallow@... zobraziť

web: beautyschool.sk/

Adresa
BEAUTY SCHOOL
Družstevná 10, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)