Kurz kuričov Michalovce

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie plynových zariadení, ktorých znalosť je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná. Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 6. Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú obsluhu kotlov

Typ a platnosť osvedčenia:
Kuričský preukaz

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

02.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Námestie slobody 3 (areál budovy VÚB banky), 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)