ASISTENTKA NA KĽÚČ - Pravá ruka manažéra (Len na objednávku)

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Poznámka k cene: Cena sa vypočíta 33,-€/ hod (individuálny prístup) pri viac ako 3-dňovom tréningu, sa spýtajte na zľavu pre Vás.
 • Organizátor: Espiral, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Asistentka na kľúč je asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa požiadaviek objednávateľa. Manažér si vyberá k sebe asistentku ľudsky kompatibilnú, zväčša podľa základných kritérií, ktoré sú pri osobnom pohovore zjavné, ako je príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, jazykové zručnosti ai. Vy si vyberiete asistentku na základe vlastných kritérií a my ju vybavíme:

 • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
 • komunikačnými zručnosťami
 • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním

Vaša pracovníčka získa výbavu zručností, na základe ktorých bude vedieť koordinovať časový kalendár svojho nadriadeného pracovníka, samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre chod spoločnosti, spozná účinné metodické postupy pre proces administratívnej podpory manažérov, ako i interných pracovníkov pri ich každodennej činnosti.

Prečo si vybrať pre spoluprácu Espiral?

TU si môžete prečítať referencie účastníkov našich tréningov: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Cieľová skupina

Pre absolvovanie vzdelávacieho procesu nie sú potrebné predchádzajúce skúseností v administratíve. Kurz určený pre budúcu vykonávanú pozíciu:

 • Asistentka GR, konateľa
 • Výkonná asistentka, Projektová asistentka
 • Office Manager
 • Sekretárka, vynikajúca recepčná

Naša úloha:

 • Z dobrej asistentky vypracujeme skvelú.
 • Vy si vyberiete svoju „pravú ruku“ a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala.
 • (Alebo)Nájdeme Vám vhodnú kandidátku a vyškolíme, spĺňajúc požiadavky Vašej organizácie.

Obsahová náplň

Asistentka na kľúč

 • Individuálne vzdelávanie (1 os.), mentoring, koučing
 • Školenie sa realizuje na základe objednávky

Praktická škola nie len pre prácu asistentky, ale i v manažmente – príklad tematických celkov:

 1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna i neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
 • Profesionálna a reprezentatívna telefonická a e-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie

Profesionálna telefonická komunikácia

 • tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • etiketa a netiketa v e-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
 1. Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • reč tela a asertívne mimo slovné správanie
 1. Negociácia, rokovacie a vyjednávacie techniky, umenie WIN : WIN
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 1. Organizovanie a riadenie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy nadriadeného manažéra i svojej agendy
 • organizácia a koordinácia časového kalendára, správa kontaktov, efektívny networking
 • príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie si procesov v administratívnom manažmente
 1. Efektívny time management v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu,
 • SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka
 • tipy-triky pre zefektívnenie práce v kancelárii a skvelú spoluprácu s ostatnými pracovníkmi spoločnosti
 1. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice
  • najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 2. Silný rečník – Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
 3. STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomnosti
 • Hospodárska korešpondencia
 • Hromadná korešpondencia
 1. Práca s došlou a odoslanou poštou (Správa registratúry), profesionálna práca s mailovou poštou
 2. Základy koučingu a „Self coaching“
 • poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu
 1. INNER GAME Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 2. Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie (Pravidlo prednosti, pravej ruky, pozdravy, vizitky a pozvánky, usádzanie hostí, dress code v zmysle príležitostí a iné)
 3. MS OFFICE – TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)
 4. Konzultácie vizážistu a štylistu, súčasťou je mini-kurz biznis a denného líčenia, vhodnej úpravy vzhľadu, farebná typológia, vedené profesionálnou vizážistkou (navrhujem pri návšteve Slovenska a Bratislavy – toto si dokážete užiť len osobne)

Následne – Fotenie biznis profilov v ateliéri, profesionálnou umeleckou fotografkou

Zadefinovaniu dĺžky vzdelávacieho procesu predchádza dôkladné zanalyzovanie požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu vedomostí a zručností účastníčky tréningu, za účelom správneho namodelovania vzdelávacieho procesu.

Základné odporúčania rozsahu:

 • 3 dňový intenzívny tréning – (záujemkyňa je IT zdatná, dôraz sa kladie na soft skills, v MS Office sa orientujeme na tipy triky pre efektívnejšiu prácu s týmto kancel. balíkom)
 • 8 dňový intenzívny kurz – v školiacom stredisku, pred nástupom do zamestnania (záujemkyňa ešte nikdy v administratíve nepracovala)
 • 14 dňový intenzívny kurz – priamo na pracovisku

14 dňový intenzívny tréning počas adaptačného obdobia – vyškolenie pracovníka pre administratívnu prácu v úvodnom období prvého trimestra, s možnosťou vzdelávania priamo na pracovisku. Vzdelávaciemu programu zodpovedá 112 hodín individuálneho mentoringu a tréningu. Tento čas je možné vyčerpať v priebehu 1–2 mesiacov, nakoľko sa neodporúča širšie časové rozptýlenie. Pracovníčka, ktorá absolvuje školenie v našej spoločnosti, nadobudne za krátky čas vedomosti a schopnosti, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou zastávať svoju pozíciu.

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektorov
 • Študijné materiály (šablóny, ďalšie podklady pre samoštúdium)
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • 60-min koučing pre upevnenie naučeného (možnosť absolvovať do 2 mesiacov od ukončenia tréningu)

Espiral, s.r.o. | Professional Training & Coaching

Lektor:
Erika Feketová, Zuzana Dranačková, Lucia Jacq, Linda Kisková Bohušová, Roman Goralko, Mary Dwyn Sumbalová, Jana Krajčovičová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 221 *** zobraziť

mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť

web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)