Kurz: Telefonická komunikácia pre Service Desk

Popis kurzu

Posilniť zákaznícky orientovaný postoj pracovníkov IT/Service Desku v telefonickom rozhovore.

 • Zdokonaliť sa v presnom, vecnom, stručnom a pozitívne prijímanom

  spôsobe komunikácie pre užívateľa.

 • Precvičiť v rámci modelových telefonátov praktické telefonické

  komunikačné situácie.

 • Zdokonaliť sa v komunikácii pod nátlakom a zvládnuť vybrané asertívne

  techniky.Obsah kurzu

Telefonická komunikácia s interným užívateľom

 • Princípy telefonovania.
 • Vytváranie profesionálneho image.
 • Štruktúra telefonického rozhovoru.
 • Verbálna telefonická komunikácia (vhodné a nevhodné slová, frázy).

Štandardné telefonické situácie

 • Identifikácia problému (efektívne a štruktúrované kladenie otázok).
 • Selekcia vstupných informácií od užívateľa.
 • Poskytovanie informácií a navigácia pri odstraňovaní (používanie

  zrozumiteľného jazyka pre používateľa).

 • Stručná a efektívna komunikácia operátora Service Desku.
 • Informovanie užívateľa o ďalšom postupe riešenia.

Zvládanie ťažkých telefonických situácií v kontakte s užívateľom

 • Zvládanie vlastných emócií a emócií nahnevaného užívateľa.
 • Vybrané asertívne techniky (pre riešenie neoprávnených požiadaviek,

  zdĺhavo komunikujúceho užívateľa, atď.).

Interná zákaznícka orientácia Osobitosti tréningu

 • K audiotréningu je k dispozícii tréningová prenosná ústredňa, ktorá

  umožňuje nahrávanie modelových a tréningových telefonických

  rozhovorov, ich následné vypočutie a podrobnú analýzu.Cieľová skupina

Tréning je zameraný na tzv. jemné zručnosti (Soft Skills) a na rozdiel od štandardných Soft Skills tréningov je upravený pre roly a procesy Service Desk-u nastavené podľa ITIL ® Best Practice. Tréning je určený pre IT operátorov pracovísk Service Desk. Tréning je pripravovaný v spolupráci so spol. Omnicom.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 230 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor