Kurz: Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť sa kvalitu zabudovať do procesu. Jednoducho vysvetliť princípy SPC a precvičiť ich tak, aby sa ich ľudia nebáli, ale chápali ich ako pomocníka, ako pridanú hodnotu výrobku a ako vizitku kvalitnej práce. Vyznať sa v rôznych druhoch spôsobilosti, vysvetliť si podmienky, ktoré musíme splniť, aby sme mohli využiť SPC.Obsah kurzu

 • Úvod do štatistiky
 • Sedem nástrojov SPC
  • Ishikawa diagram a 5×Why na určenie koreňovej príčiny
  • Flow chart – vývojový diagram
  • Histogram
  • Frekvenčná tabuľka
  • Pareto analýza
  • Korelačný diagram
  • Regulačné diagramy
 • Spôsobilosť procesu a meradlaCieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality a technickej kontroly, útvarov technickej prípravy výroby, pracovníkom výrobných a obchodných úsekov. Zvlášť vhodný pre dodávateľov do automobilového priemyslu.Certifikát

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenieKontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk


Organizátor