Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť sa kvalitu zabudovať do procesu. Jednoducho vysvetliť princípy SPC a precvičiť ich tak, aby sa ich ľudia nebáli, ale chápali ich ako pomocníka, ako pridanú hodnotu výrobku a ako vizitku kvalitnej práce. Vyznať sa v rôznych druhoch spôsobilosti, vysvetliť si podmienky, ktoré musíme splniť, aby sme mohli využiť SPC.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality a technickej kontroly, útvarov technickej prípravy výroby, pracovníkom výrobných a obchodných úsekov. Zvlášť vhodný pre dodávateľov do automobilového priemyslu.

Obsahová náplň

 • Úvod do štatistiky
 • Sedem nástrojov SPC
  • Ishikawa diagram a 5×Why na určenie koreňovej príčiny
  • Flow chart – vývojový diagram
  • Histogram
  • Frekvenčná tabuľka
  • Pareto analýza
  • Korelačný diagram
  • Regulačné diagramy
 • Spôsobilosť procesu a meradla

Lektor:
Ing. František Dulák, Ing. Petra Bajusová, Ing. Katarína Čekanová, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

29.06.2017

uzávierka termínu 22.06.2017 (Trnava)

Prihlásiť sa
30.06.2017

uzávierka termínu 23.06.2017 (Košice)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice/Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape