Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť sa kvalitu zabudovať do procesu. Jednoducho vysvetliť princípy SPC a precvičiť ich tak, aby sa ich ľudia nebáli, ale chápali ich ako pomocníka, ako pridanú hodnotu výrobku a ako vizitku kvalitnej práce. Vyznať sa v rôznych druhoch spôsobilosti, vysvetliť si podmienky, ktoré musíme splniť, aby sme mohli využiť SPC.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality a technickej kontroly, útvarov technickej prípravy výroby, pracovníkom výrobných a obchodných úsekov. Zvlášť vhodný pre dodávateľov do automobilového priemyslu.

Obsahová náplň

 • Úvod do štatistiky
 • Sedem nástrojov SPC
  • Ishikawa diagram a 5×Why na určenie koreňovej príčiny
  • Flow chart – vývojový diagram
  • Histogram
  • Frekvenčná tabuľka
  • Pareto analýza
  • Korelačný diagram
  • Regulačné diagramy
 • Spôsobilosť procesu a meradla

Lektor:
Ing. Petra Bajusová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

04.05.2018

uzávierka termínu 26.4.2018

Prihlásiť sa
01.06.2018

uzávierka termínu 24.5.2018

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice/Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)