Hygienické minimum - školenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

⇒ pripraviť účastníkov vzdelávania na overenie odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo alebo pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. ⇒ overenie vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktoré následne vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Cieľová skupina

⇒ osoby, ktoré potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ku ktorým patrí kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb

⇒ osoby, ktoré majú záujem pracovať v potravinárstve a potrebujú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

Obsahová náplň

⇒ rozsah školenia je 5 hodín

⇒ základné pojmy v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⇒ súvisiace právne predpisy – Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/ zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, zákon č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

⇒ požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo/základné hygienické požiadavky na predaj potravín

⇒ Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci – Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

⇒ epidemiologicky závažné činnosti

⇒ sanitačný program

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 911 996 639 (celá SR)
e-mail: info@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v 45 mestách v rámci celého Slovenska!, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,...

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape