Pracovný terapeut, terapia - Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov VaV

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 199 €
 • Poznámka k cene: Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od 199 € po využití zliav - základná cena kurzu 219 €. Možnosť splátok bez navýšenia.
 • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

⇒ Kurz v rozsahu 150 hod. akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov“ s celoštátnou platnosťou

⇒ našou prioritou je vyškoliť profesionálnych sociálnych terapeutov, ktorí budú spôsobilí vykonávať sociálnu terapiu a dbať tak na obnovu fyzických, mentálnych a pracovných schopností klienta

⇒ cieľom je nadobudnutie schopnosti absolventa pracovať s ohľadom na individualitu klienta, jeho možnosti a záujmy, naučiť sa podporovať u klienta sebestačnosť, sebaúctu a zvyšovať kvalitu jeho života

⇒ dbáme na:

 • precízne pochopenie teórie a jej prepojenie s praxou
 • riešenie konkrétnych situácií v rámci práce sociálneho terapeuta
 • profesionalitu a odbornosť lektorov s dlhoročnou praxou
 • maximálnu spokojnosť účastníkov kurzu – flexibilné prispôsobenie kurzu po obsahovej a časovej stránke

Ponúkame dištančnú formu výučby – e-learning (ide o samoštúdium, kde študent využíva informačné a komunikačné technológie; konzultácie s lektorom prebiehajú prostredníctvom on-line alebo e-mailovej komunikácie).

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

Cieľová skupina

⇒ Akreditovaný kurz Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov je určený pre:

 • osoby, ktoré majú záujem byť pracovnými terapeutmi a majú stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore (najmä záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo či fotografia)- absolvovanie kurzu je kvalifikačným predpokladom pre výkon pracovnej terapie u osôb, ktoré nemajú vzdelanie v odbore sociálna práca
 • pracovných terapeutov a ergoterapeutov, ktorí chcú skvalitniť svoju prácu
 • širokú verejnosť, ktorá má záujem získať znalosti zo sociálnej oblasti

⇒ na kurz sa môže prihlásiť každý, kto má ukončené stredné odborné vzdelanie

Obsahová náplň

 • teoretické znalosti vychádzajúce zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • metódy a techniky sociálnej práce
 • verejná správa a tretí sektor v sociálnej práci
 • osvojenie si praktických sociálnych zručností, a to predovšetkým v oblasti sociálno-psychologického výcviku a komunikácie s klientom
 • špecifiká práce pracovníka pracovnej terapie

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 150 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Anna Ferenčíková
mobil:
+421 948 956 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku. Kontaktujte nás - naša manažérka kurzu vám rada upresní termín a miesto konania kurzu. V Prešove nás nájdete na pobočke VaV na adrese Hlavná 50 a v Sabinove na adrese Námestie slobody 27.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 996 *** zobraziť

mobil:
+421 948 996 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)