Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rozsahu 150 hod. vyplývajúci zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, vzdelávanie je určené pre osoby vykonávajúce sociálnu rehabilitáciu bez VŠ vzdelania v odbore sociálna práca
  • cieľom kurzu je získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie sociálnej rehabilitácie

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ NOVÁ SÚŤAŽ! Ste samoplatca? Nemáte nárok na kurz cez projekt RE-PAS? Vyhrajte svoj kurz ZADARMO – stačí splniť 2 jednoduché podmienky a ste v hre o preplatenie VaV kurzu. Súťažíme počas celého roka – prvého výhercu žrebujeme UŽ V SEPTEMBRI. Viac TU: http://www.vavakademy.sk/vyhraj-kurz-zadarmo

⇒ Kompletnú ponuku kurzov sociálnej oblasti VaV nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/kurzy-socialnych-sluzieb

Cieľová skupina

⇒ absolvovanie kurzu je podmienkou pre výkon sociálnej rehabilitácie u sociálnych pracovníkov, ktorí nemajú VŠ vzdelanie v odbore sociálna práca

⇒ kurz je zároveň určený kvalifikovaným sociálnym pracovníkom, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti a skvalitniť svoju prácu

⇒ v rámci rekvalifikácie využívajú kurz aj osoby, ktoré sa chcú uplatniť v oblasti sociálnych služieb

⇒ kurzy sociálnych služieb organizujeme pre individuálnych záujemcov, ako aj pre poskytovateľov sociálnych služieb v rámci vzdelávania zamestnancov.

Obsahová náplň

Obsahová náplň akreditovaného vzdelávacieho programu:

  • orientácia v oblasti sociálnych služieb a v súvisiacej legislatívu
  • oboznámenie sa s metódami, postupmi a technikami sociálnej práce
  • spoznanie procesu, prostriedkov, obsahu a cieľov sociálnej rehabilitácie
  • druhy sociálnych terapií
  • nadobudnutie poznatkov a postupov pre vytvorenie individuálneho rozvojového plánu a plánu sociálnej rehabilitácie.

⇒ kurz prebieha v dvoch fázach:

  1. teoretická časť – 80 vyučovacích hodín dištančnou formou a 40 hodín prezenčnou formou (4 dni po 10 vyučovacích hodín)
  2. praktická časť – 30 vyučovacích hodín odbornej praxe u poskytovateľa sociálnych služieb

⇒ prednášky sú zostavené tak, aby sa účastníci kurzov oboznámili s teoretickými východiskami a prebrané metódy a postupy v procese učenia zároveň aplikovali do praxe s klientom

⇒ v rámci praxe v zariadení sociálnych služieb účastníci pracujú na príprave, plánovaní a vedení vybraných sociálnych terapeutických aktivít pod vedením pracovníka zodpovedného za ich realizáciu

⇒ výsledkom kurzu je účastníkom vypracovaný individuálny rozvojový plán a plán sociálnej rehabilitácie

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Výbošteková
mobil: +421 907 035 335
e-mail: lucia.vybostekova@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v 45 mestách po celom Slovensku, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,...

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape