Lektorské minimum

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

⇒ Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 100 hodín

⇒ našou prioritou je vyškoliť účastníkov kurzu na kvalifikovaných lektorov, ktorí nadobudnutú potrebné znalosti a zručnosti v oblasti vzdelávania dospelých

⇒ kurz je zameraný na získanie vedomostí v oblasti andragogiky a na praktické osvojenie lektorských zručností potrebných na vykonávanie vzdelávacej činnosti. Nadobudnuté zručnosti prispejú k budovaniu prezentačných, komunikačných zručností a uľahčia, skvalitnia účastníkom kurzu vystupovanie pred publikom

⇒ dbáme na:

  • precízne pochopenie teórie a jej prepojenie s praxou
  • rozvoj zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutné pri profesii lektora
  • profesionalitu a odbornosť vyučujúcich lektorov s dlhoročnou praxou
  • maximálnu spokojnosť účastníkov kurzu – flexibilné prispôsobenie kurzu po obsahovej a časovej stránke

⇒ ponúkame kombinovanú formu vzdelávania – dištančnú formu výučby – e-learning (ide o samoštúdium, kde študent využíva informačné a komunikačné technológie; konzultácie s lektorom a účastníkmi kurzov prebiehajú prostredníctvom on-line alebo e-mailovej komunikácie)

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke: http://www.vavakademy.sk/lektorske-minimum Odošlite si nezáväznú online prihlášku – budeme vás kontaktovať.

⇒ NOVÁ SÚŤAŽ! Ste samoplatca? Nemáte nárok na kurz cez projekt RE-PAS? Vyhrajte svoj kurz ZADARMO – stačí splniť 2 jednoduché podmienky a ste v hre o preplatenie VaV kurzu. Súťažíme počas celého roka – prvého výhercu žrebujeme UŽ V DECEMBRI. Viac TU: http://www.vavakademy.sk/vyhraj-kurz-zadarmo

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz Lektor je určený pre:

⇒ všetkých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávacích programoch ministerstva školstva v oblasti ďalšieho vzdelávania

⇒ bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ktorí chcú pôsobiť ako lektori v rámci výchovy a vzdelávania BOZP a TPO

⇒ osoby, ktoré majú záujem zlepšiť svoj prejav, komunikačné schopnosti a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach

⇒ aj pre začínajúcich lektorov, školiteľov či vedúcich pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní

⇒ pre prihlásenie sa do kurzu je potrebné mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

⇒ absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Lektor“ s celoštátnou platnosťou

Obsahová náplň

⇒ oboznámi sa s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých

⇒ spozná špecifiká učenia dospelých a osvojí si pravidlá komunikácie

⇒ naučí sa diagnostikovať, hodnotiť a využívať moderné technológie vo vzdelávaní

⇒ získa praktické zručnosti z oblasti projektovania vzdelávania a používania jednotlivých metód vzdelávania dospelých

⇒ zistí, ako využívať metódy hodnotenia, diagnostikovania vo vzdelávaní a prezentovania prednášanej látky

⇒ bude vedieť zvoliť si vhodný spôsob výučby a získa všetky zručností potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

⇒ záverečná skúška je zložená z písomného testu a praktickej prezentácie lektorského vystúpenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 911 996 639 (celá SR)
e-mail: info@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu na celom Slovensku., Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,...

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape