Kurz: Basel III v podobě směrnice CRD IV

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou regulací činnosti bank a finančních institucí „CRD IV“, která zavádí do bankovní regulace EU nové mezinárodní standardy nazývané Basel III. Seminář se zabývá hlavními oblastmi CRD IV, kterými jsou: definice kapitálu, zvýšení kapitálových požadavků, pákový poměr, proticykličnost a minimální likvidita.Cieľová skupina

Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za implementaci CRD IV, pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům.Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor