DETAIL KURZU

PROJEKTOVÉ RIADENIE I

Od:

MEGA Education s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • účastníci tréningu si na prípadových štúdiách osvoja praktické postupy potrebné pre riadenie projektov
 • osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu
Obsah kurzu

 • definícia projektu, typy projektov, projekty a líniové riadenie
 • procesy projektového riadenia
 • iniciovanie projektu, príprava materiálov na jeho schválenie
 • plánovanie projektu, metodiky a nástroje pre plánovanie projektu
 • plánovanie rozsahu, času, finančných nákladov a ľudských zdrojov projektu
 • plánovanie riadenia rizík projektu, komunikácie v projekte a projektovej organizácie
 • postupy pri realizácii projektu
 • riadenie a rozvoj projektového tímu
 • kontrolling projektu a reportovanie na rôzne úrovne projektovej organizácie
 • ukončenie projektu (záverečná správa, odovzdanie projektu)
 • reflexia reálnych situácií a skúseností, príklady z komerčného prostredia
 • vyhodnotenie

Cieľová skupina

 • začínajúci projektoví manažéri
 • strední a vrcholoví manažéri
 • podnikatelia
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor