Predajné zručnosti - rozvoj obchodných kompetencií

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zlepšenie komunikačných a predajných zručností, osvojenie si princípov uzatvorenia úspešného obchodu a získanie istoty pri komunikácii so zákazníkom.

Cieľová skupina

 • predajcovia
 • obchodní zástupcovia, obchodní reprezentanti
 • zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkom

Obsahová náplň

Profesionalita predajcu

Interpersonálna komunikácia

 • neverbálne prejavy správania
 • verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • prijímanie informácií, aktívne počúvanie
 • techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • chyby posudzovania, spätná väzba

Telefonický kontakt, ako správne komunikovať cez telefón

 • základné pravidlá pri telefonickom rozhovore
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • vytvorenie pozitívneho vzťahu s klientom cez telefón
 • zvládanie stresových situácií v telefonickom kontakte s klientom
 • riešenie modelových situácií

Predajné zručnosti

 • obchodné jednanie, predajný rozhovor – fázy, priebeh
 • identifikácia potrieb zákazníka, komunikácia so zákazníkom
 • typológia zákazníka
 • riešenie problémových situácií pri styku so zákazníkom
 • SWOT analýza firmy
 • SWOT analýza produktov
 • SWOT analýza konkurencie
 • prozákaznícka orientácia
 • námietky, presviedčanie, argumentácia
 • nátlakové taktiky a ich zvládanie
 • manipulácia, vybraté techniky asertívneho správania

Tréning reálnych predajných zručností

Riešenie modelových situácií

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)