KOUČING - NÁSTROJ VEDENIA ĽUDÍ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • nadobudnúť vedmosti a praktické zručnosti v oblasti koučingu ako dôležitej kompetencie každého manažéra
  • aplikovať nadobudnuté vedomosti z tréningov do praxe

Cieľová skupina

manažéri na rôznych úrovniach riadenia

Obsahová náplň

  • koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
  • techniky koučovanie /Grow, Smart, Disney stratégia, pyramída hodnôt, 3 stoličky, stavová línia, …
  • ako stanoviť ciele koučingu, aké otázky klásť, aby proces viedol k žiaducemu cieľu
  • fázy koučovania
  • tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
  • sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
  • vlastnosti dobrého kouča
  • osobnostný rozvoj kouča

Termíny kurzov

15.02.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel: +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305, +421 917 866 730
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape