Zrážky zo mzdy , exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách 2018 - (seminár/školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky, personalisti a všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

1. Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Minimálna mzda, povinné príplatky zmluvné dojednania;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018, príjem do 200 €, uplatňovanie výnimky pre SP, oznamovacie povinnosti voči SP do 30.6.2018, počas trvania dohody;
 • vykazovanie dohôd dôchodcov;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

2. Zrážky zo mzdy

 • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, vyživované osoby.
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Termíny kurzov

29.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)