Zrážky zo mzdy , exekučné zrážky - (seminár/školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky a personalistov.

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky, personalisti a všetci záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

  1. Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
  3. Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne zrážkami zo mzdy od 1.7.2017
  4. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
  5. Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.
  6. Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.
  7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
  9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa, zmena od 1.4.2017.
  10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 910 780 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)