Bratislava - mestská časť Nové mesto

Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnutie relevantných informácií a prehľadu o rôznych druhov záväzkov v obchodných spoločnostiach a spôsoboch ich vysporiadania.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem, spoločností, štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Obsahová náplň

 • Záväzok, pohľadávka, záväzkový právny vzťah (prameň práva ObčZ, ObchZ)
 • Vznik záväzkov
 • Spoločné práva, spoločné záväzky
 • Zmena v osobe veriteľa a dlžníka a jej vplyv na vymáhateľnosť (prameň práva ObčZ)
 • Postúpenie pohľadávky
 • Prevzatie dlhu
 • Pristúpenie k záväzku
 • Záväzky obchodných spoločností a ich vplyv na vymáhateľnosť (prameň práva ObchZ)
 • Záväzky osobných obchodných spoločností
 • záväzky v.o.s. voči veriteľom
 • záväzky spoločníkov v.o.s. a akcionárov voči veriteľom
 • Záväzky kapitálových obchodných spoločností
 • záväzky s.r.o., a.s. voči veriteľom
 • záväzky spoločníkov s.r.o. a akcionárov voči veriteľom
 • zodpovednosť štatutárnych orgánov s.r.o., a.s. voči spoločnosti a veriteľom
 • Záväzky zrušenej spoločnosti s právnym nástupcom voči veriteľom
 • Ochrana pohľadávok veriteľov pri rozdelení spoločnosti
 • Záväzky zrušenej spoločnosti bez právneho nástupcu voči veriteľom
 • ochrana pohľadávok veriteľov pri likvidácii
 • Konkurzné konanie a jeho vplyv na vymáhateľnosť pohľadávok
 • Vplyv účinkov začatia konkurzného konania na pohľadávky veriteľov
 • Vplyv vyhlásenia konkurzu na pohľadávky veriteľov
 • Prihlasovanie pohľadávok v konkurze
 • Preskúmanie pohľadávok správcom a incidenčné konanie
 • Všeobecná a oddelená podstata konkurzných veriteľov, pohľadávky proti podstate
 • Vplyv cezhraničných konkurzov na pohľadávky veriteľov
  • Záväzky fyzických osôb a právne skutočnosti ovplyvňujúce vymáhateľnosť pohľadávok veriteľov (prameň práva ObčZ)
 • Vplyv BSM na pohľadávky veriteľov
 • Vplyv smrti fyzickej osoby na pohľadávky veriteľov
 • Súdne vymáhanie pohľadávok (prameň práva ObčZ)
 • Vymáhanie pohľadávok v rozhodcovskom konaní, právomoc rozhodcovského súdu konať v merite veci
 • Vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní
 • rozkazné konanie a jeho špecifiká
 • zmenkové rozkazné konanie a jeho špecifiká
 • klasické súdne konanie
 • Návrh na začatie konania
 • Obrana dlžníka voči plateniu pohľadávky (námietka započítania, vzájomný návrh)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)