Bratislava - mestská časť Nové mesto

Vybrané aplikačné problémy rozhodcovského konania

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  1. Rozhodovanie sporov rozhodcami – rozhodcovská zmluva, rozhodcovská doložka – nedostatky pri ich uzavretí a právne dôsledky.
  2. Stále rozhodcovské súdy a vyprané problémy pri ich rozhodovaní, námietka zaujatosti proti rozhodcovi.
  3. Vzájomná žaloby – vyjadrenie k žalobe.
  4. Žaloba o preskúmanie rozhodcovských rozsudkov – formálne dôvody – problémy pri porušení zásady rovnosti účastníkov konania.
  5. Ochrana spotrebiteľov a rozhodcovské doložky.
  6. Oprávnenie rozhodcovského súdu na znižovanie úroku z omeškania pri neprimeranosti dohodnutého úroku a nejednotnosť rozhodovania pri posudzovaní neprimeranej výšky úrokov.
  7. Vybrané otázky pri zrušení rozhodcovského rozsudku súdom.
  8. Uznávanie cudzích rozhodcovských rozsudkov – problémy pri skúmaní vykonateľnosti.
  9. Diskusia.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)